ANA SAYFA > Duyurular > DANIŞTAY KARARI

Duyuru


  • 04/04/2019 DANIŞTAY KARARI
    ÇED Yönetmeliği EK-1 listesinin 27. maddesinin (a) bendinin yürütmesi Danıştay 14. Dairesinin E.2018/3536 esasına durdurulmuş olup bu kapsamındaki projeler için; 1)Ruhsat alanı 25 hektar ve üzeri olan projeler için Ek-1 kapsamında Bakanlığı'na başvurulması, 2)Ruhsat alanı 25 hektar altındaki projeler için Ek-2 kapsamında İl Müdürlüklerine başvurulması, 3)ÇED Süreci Valiliklerde başlamış ve devam eden projelerden yukarıdaki gerekçeyle süreci durdurulanlar için faaliyet sahipleri tarafından talep edilmesi halinde İl Müdürlüklerinden dosya iadesi sağlanarak ÇED Yönetmeliği EK-1 listesi kapsamında Bakanlığı'na başvurmaları veya mahkeme sürecinin tamamlanmasının beklenmesi gerekmektedir.