ANA SAYFA > Duyurular > FORMAT BEDELİ VE PROJE TANITIM DOSYASI BAŞVURU BEDELİ!

Duyuru


  • 17/01/2019 FORMAT BEDELİ VE PROJE TANITIM DOSYASI BAŞVURU BEDELİ!
    ?!!FORMAT BEDELİ VE PROJE TANITIM DOSYASI BAŞVURU BEDELİ!! ÇED sürecinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından verilen Referans Numarası alındıktan sonra yatırılan Format Bedeli ve Proje Tanıtım Dosyası Başvuru Bedeline ait dekontta yer alan Açıklama kısmına Proje İsminin ve Proje IDsinin (örneğin; http://eced.csb.gov.tr/ced/jsp/bakanlik/infoProje.htm?id=16800 için id=16800) mutlaka yazılması gerekmektedir. Eğer dekontta bu husus yer almaz ise dekontlar kabul edilmeyecektir. Ancak dekontun ödendiği Banka Şubesi tarafından dekont üzerine Proje İsmi ve Proje ID sinin yazılıp onaylanması (onaylayan banka personelin ismi, imzası ve banka kaşesinin yer aldığı) halinde de dekont kabul edilebilecektir.